Zomergem: renovatie

In dit kasteel te Zomergem werd de badkamer gerenoveerd.

Rond het trapeziumvormige bad werd een badomkasting gemaakt.
Zowel badomkasting als badwand werden afgewerkt met Mortex.