Onderhoud uw loodgieterselementen zorgvuldig

25 april 2017

Onder loodgieterselementen verstaan we alle elementen waar een loodgieter aan werkt, zoals waterleidingen, sanitair en cv-ketels. Al deze elementen hebben onderhoud nodig. Onderhoud van waterleidingen, sanitair en cv-ketels zorgt voor een langere levensduur hiervan. Daarnaast voorkomt men vervelende problemen, zoals lekkages en verstoppingen, door het periodiek laten onderhouden van uw voorzieningen. Bij het onderhouden van de loodgieterselementen bij u in huis, wordt er door een loodgieter allereerst gecheckt en bekeken hoe de staat van de elementen is.

Tijdig zorgen voor vervanging van versleten onderdelen

Ook wordt er gekeken of er bijvoorbeeld direct vervanging van bepaalde onderdelen nodig is of dat er ergens iets gerepareerd of vervangen moet worden uit voorzorg. Slijtage van bepaalde onderdelen wordt dus dankzij het onderhoud door een professional tijdig opgemerkt en indien nodig worden bepaalde delen van een leiding, het sanitair of de cv-ketel vervangen. Hiermee wordt dan ook meteen schade voorkomen door het zorgvuldig laten onderhouden van de loodgieterselementen in huis. Onderhoud werkt dus preventief en dat is ook precies waarom het de levensduur van leidingen, sanitair en cv-ketels verlengt. Speciale loodgietersklussen in Ninove kan een professional voor u uitvoeren.

Onderhoudscontract afsluiten bij een loodgieter

Vaak is het mogelijk om voor het onderhoud van onder andere de cv-ketel en het sanitair een contract af te sluiten met een loodgietersbedrijf. Dankzij zo’n contract wordt er periodiek onderhoud uitgevoerd en komt u niet snel voor vervelende verrassingen te staan, zoals verstoppingen en storingen van de cv-ketel. Meestal wordt er eens per jaar onderhoud uitgevoerd. Mocht er iets aan de hand zijn met bijvoorbeeld een afvoerleiding dan merkt de professionele loodgieter dat direct op en kan er direct tot actie over worden gegaan. Op die manier gaan problemen dus ook niet van kwaad tot erger en blijft u veel ellende en soms zelfs onherstelbare (water)schade bespaard. Zeker bij wat verouderde cv-installaties is het verstandig om deze met enige regelmaat te laten onderhouden.